Công văn số 6715/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 21/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 6715/UBND-KT ​về việc ​​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương nă​m 2021.
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6715/UBND-KT giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hướng dẫn tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 12/12/2022.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 6715/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat