Công văn số 6714/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 21/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 21/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 6714/UBND-KT ​về việc ​​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025.
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6714/UBND-KT giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hướng dẫn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/12/2022.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 6714/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat