Công văn số 668/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 20/02/2023

Rate this post

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 668/UBND-VX về việc ​Hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.
Thực hiện Công văn số 279/BNV-CNTN ngày 31/01/2023 của Bộ nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 668/UBND-VX đề nghị các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh và UBND các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thanh niên năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 668/UBND-VX dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat