Công văn số 5765/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 02/11/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 02/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 5765/UBND-KT ​về việc ​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 5765/UBND-KT giao cho Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ quy định nêu trên tổ chức thực hiện sử dụng số thưởng vượt thu năm 2021 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 5765/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat