Công văn số 5638/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 26/10/2022

Rate this post

Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 5638/UBND-VX về việc ​​Thực hiện Thông báo số 445-TB/TU ngày 28/9/2022 về Kết luận và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn.
Căn cứ Thông báo số 445-TB/TU ngày 28/09/2022 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 5638/UBND-VX giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương bố trí kinh phí đầu tư, xây dựng mới các hạng mục, tu bổ cơ sở vật chất hiện có, đào tạo cán bộ Đảng viên đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu của Đề án đã đề ra.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 5638/UBND-VX dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat