Công văn số 4740/UBND-KT của tỉnh Bình Dương ngày 13/9/2022

Rate this post

Công văn số 4740/UBND-KT ngày 13/9/2022 về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022
Căn cứ Công văn số 7413/BTC-ĐT ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022,
Ngày 13/9/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 4740/UBND-KT. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện một số nội dung nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat