Công văn số 442/UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 06/02/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 06/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 442/UBND-NC về ​việc ​​Triển khai thực hiện Nghị quyết 21-TQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.
Thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 442/UBND-NC yêu cầu các Sở ban ngành, UBND các cấp có trách nhiệm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Chính phủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 442/UBND-NC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat