Công văn số 3870/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 29/07/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 3870/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Căn cứ Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3870/UBND-KT giao cho Sở Tài chính phối hợp với các đơn vụ có liên quan ban hành quy định một số chế độ chi phục vụ HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 3870/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat