Công văn số 3840/UBND-VX của UBND tỉnh Bình Dương ngày 31/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 31/07/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 3840/UBND-VX về việc ​​​Thực hiện Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông thuộc Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện Công văn số 2919/BTTTT-TBDCB ngày 21/07/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3840/UBND-VX giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các cấp căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và nội dung, đề nghị tại Công văn số 2919/BTTTT-TBDCB tổ chức triển khai thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 3840/UBND-VX dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat