Công văn số 3819/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 28/07/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 3819/UBND-KT về việc ​​Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh.
Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 26/7/2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3819/UBND-KT giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương để triển khai thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 3819/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat