Công văn số 3329/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 05/07/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 3329/UBND-KT về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước.
Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3329/UBND-KT giao Sở tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính – ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 3329/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat