Công văn số 2690/UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 05/06/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 2690/UBND-NC về việc ​​Phối hợp triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.
Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/05/2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2690/UBND-NC giao Sở Nội vụ- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh căn cứ tình hình điều kiện thực tế ở địa phương và nội dung Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/05/2023 để có văn bản báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu đặt ra..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 2690/UBND-NC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat