Công văn số 2558/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 31/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 31/05/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 2558/UBND-KT về việc Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023.
Căn cứ Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 2558/UBND-KT giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo dỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 2558/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat