Công văn số 230/SKHĐT-TH của SKHĐT tỉnh Bình Dương ngày 03/02/2023

Rate this post

Ngày 03/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 230/SKHĐT-TH về việc Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh, SKHĐT tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 230/SKHĐT-TH đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án được giao kế hoạch vốn trong năm 2023 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/02/2023. Đồng thời các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công từng dự án thực hiện gửi về SKHĐT trước ngày 25 tháng báo cáo.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 230/SKHĐT-TH dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat