Công văn số 1757/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 13/04/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 13/04/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 1757/UBND-KT về việc ​Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023.
Căn cứ Công điện số 238/CĐ-TTg ngày 10/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1757/UBND-KT giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/04/2023 về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư và xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1757/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat