Công văn số 1706/UBND-NC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 14/04/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 14/04/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 1706/UBND-NC ​về việc ​​Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh.​
Thực hiện Công văn số 684/BTP-VĐCXDPL ngày 09/03/2022 của Bộ Tư Pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1706/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1706/UBND-NC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat