Công văn số 1269/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương ngày 23/03/2022

Rate this post

Ngày 23/03/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 1269/UBND-KT về việc ​Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Căn cứ Công văn số 1684/VPCP-KTTH ngày 17/03/2022 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1269/UBND-KT yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo quy định của Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1269/UBND-KT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat