Công văn số 1197/UBND-HCC của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/03/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 22/03/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Công văn số 1197/UBND-HCC về việc ​​​Tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông​.
Xét báo cáo số 121/BC-ĐKT ngày 19/01/2023 của Đoàn kiểm tra cải cách TTHC, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 1197/UBND-HCC đề nghị Thủ trưởng các Sở ban ngành và Chủ tịch UBND các cấp tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thường xuyên, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở các phòng ban chuyên môn, cơ quan trực thuộc, các địa phương thuộc địa bàn quản lý trong thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Công văn số 1197/UBND-HCC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat