Chỉ thị số 13/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 23/06/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 23/06/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc Đẩy mạnh công tác văn thư, lưu trữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan tổ chức đơn vị trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND đề nghị Thủ trưởng các Sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác soạn thảo, ký ban hàng văn bản theo quy định của pháp luật..
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 13/CT-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat