Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 19/09/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Bình Dương Ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc Chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mặc dù Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu quy định rất chi tiết và cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu của các Sở ban ngành. Tuy nhiên quá trình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn chưa nghiêm, do đó UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành và các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hiệu lực thực thi pháp luật đấu thầu.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 11/CT-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat