Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 09/05/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 09/05/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc Nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, UBND các cấp và các đơn vị có liên quan tập trung quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhằm chấn chỉnh, bảo đảm công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh,giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 09/CT-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat