Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/03/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 18/03/2022 tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc ​Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh​.
Triển khai Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành và Chủ tịch UBND các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 07/CT-UBND dưới đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat