Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 22/02/2022 tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc ​​Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022.
Nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp tập trung triển khai quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 04/CT-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat