Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 25/01/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 25/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc ​Triển khai tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Bình Dương​.
Theo đề nghị của Sở Tài chính , Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành chỉ thị số 02/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các Sở ban ngành, Chủ tịch UBND các cấp tập trung tổ chức quản lý và điều hành thu ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, thực hiện chuyển nguồn sang năm sau và tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Bình Dương .
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Chỉ thị số 02/CT-UBND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat