Quy định mới về thủ tục khám chữa bệnh, chuyển tuyến, thanh toán viện phí

Ngày 18/5/ 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg Phê duyệt Phương án đơn giản hóa các thủ tục, quy định liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh cho người dân thuộc phạm…

Quy định mới về thủ tục thời hạn cấp thẻ căn cước công dân

,
Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 11/2016/TT-BCA quy định về trình tự thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó tại giai đoạn tiếp nhận hồ sơ cán bộ tiếp nhận hồ…