Nghị định 23/2015/-NĐ-CP, quy định về thời hạn của bản sao y

/
Hỏi đáp Luật sư: Tôi hỏi xin hỏi, trong quá trình…

Mức giảm trừ gia cảnh Luật thuế TNCN năm 2016

/
Hỏi: Bạn Nguyễn Đức Hoàng địa chỉ thư: nguyenduc….@gmail.com.…

thủ tục Công chứng giấy ủy quyền

/
Câu hỏi: Chị tôi sinh sống ở Sài Gòn, muốn uỷ…