Lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra

,
Dưới đây là những điểm cần lưu ý về hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra mà các bạn kế toán cần nắm rõ khi thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn chứng từ. 1. Đối với hóa đơn…