Tổng hợp văn bản luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016

Luật Vạn Phúc gửi tới quý khách tổng hợp văn bản Luật bảo hiểm xã hội và các Nghị định hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016, gồm có:

  1. Luật bảo hiểm xã hội số: 58/2014/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2014;
  2. Nghị định số: 115/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
  3. Nghị quyết số: 93/2015/QH13, về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *