Thay đổi giấy phép kinh doanh tại Bình Dương, Đồng Nai

2.1/5 - (231 bình chọn)

Nhanh chóng

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh thời gian 03 ngày làm việc qúy khách đã có giấy phép thay đổi.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Với đội ngũ luật sư chuyên tư vấn pháp lý doanh nghiệp đảm nhận xử lý hồ sơ, chuẩn đúng luật, hiệu quả.

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Địa bàn cung cấp dịch vụ nhanh chóng gồm: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, thành phố HCM

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi giấy phép kinh doanh. Thực chất của việc thay đổi giấy phép kinh doanh là thay đổi các nội dung được quy định trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản giấy màu vàng).

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu?

Hiện nay việc cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp và cấp thay đổi đổi các nội dung đăng ký do phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành phố thực hiện.

Thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng? Các phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh thành phố đã yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nộp hồ sơ thay đổi qua công thông tin đăng ký kinh doanh. Không nhận hồ sơ giấy trực tiếp, doanh nghiệp nộp hồ sơ online khi hồ sơ được chấp nhận doanh nghiệp nộp bản giấy vào phòng đăng ký kinh doanh đối chiếu. Trường hợp bản giấy giống như bản nộp online thì được cấp nội dung thay đổi tương ứng.

Chi phí thay đổi giấy phép kinh doanh?

Hiện tại khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng công báo doanh nghiệp.

Thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo? Luật doanh nghiệp 2014 đã xóa bỏ các quy định đăng báo về thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Thay vào đó khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy khách cần nộp phí đăng công bố cho phòng đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng công báo thông tin lên công thông tin đăng ký doanh nghiệp của quốc gia.

Thay đổi giấy phép kinh doanh mất bao lâu?

Theo quy định trong thời hạn 3 ngày làm việc nộp hồ sơ thì doanh nghiệp nhận được kết quả về việc nộp hồ sơ thay đổi. Trường hợp phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo bổ sung hồ sơ doanh nghiệp cần thực hiện theo nội dung thông báo để bổ sung hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ thì nhận kết quả thay đổi.

Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh? Nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Tên công ty
 • Địa chỉ trụ sở
 • Vốn điều lệ
 • Người đại diện theo pháp luật.
 • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đối với các thay đổi nội dung trên doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận rõ thay đổi lần thứ mấy.

Trường hợp công ty có thay đổi đăng ký kinh doanh đối với các nội dung sau còn được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

 • Thủ tục thay đổi nội dung về ngành nghề đăng ký kinh Doanh;
 • Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

Công ty sau khi thay đổi đăng ký kinh những nội dung không ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty phải lưu 2 hệ thống hồ sơ liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
 • Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

Để hiểu rõ tài liệu cần chuẩn bị đối với các nội dung thay đổi giấy phép kinh doanh quý khách vui lòng xem các bài viết chi tiết được nêu giới đây.

Luật Vạn Phúc cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp:
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi tên công ty.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, đại diện ủy quyền tư khách hàng thực hiện các thủ tục với phòng đăng ký kinh doanh để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành đối với trường hợp thay đổi địa chỉ, đổi tên công ty.

Thời gian thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh tại luật Vạn Phúc xử trong thời hạn 03 đến 5 ngày làm việc.

Quý khách vui lòng liên hệ để được luật sư của chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ.