Tỉnh Bình dương có số lượng vụ án hình sự cao so với các tỉnh khác. Nhu cầu luật sư bào chữa các vụ án hình sự rất lớn. Số lượng luật sư của đoàn luật sư tỉnh Bình Dương hiện nay có 170 người. Với bài viết này Văn phòng luật sư tại Bình Dương giới thiệu khai quát vai trò của luật sư, chi phí thuê luật sư tham gia bào chữa các vụ án hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyền thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Căn cứ Điều 75 bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) thì người bị buộc tội hoặc người thân thích của họ được quyền mời luật sư bào chữa.

Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, bị tạm giữ phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

Trong thời hạn 24 giờ kể khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị tạm giam không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa

Thuê Luật sư bào chữa hình sự từ giai đoạn nào?

Việc thuê luật sư tham gia bảo vệ trong các vụ án hình sự được người bị buộc tội và người nhà của họ rất quan tâm và mong muốn thuê luật sư ngay từ đầu để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình và người thân của mình. BLTTHS đã quy định rõ Thời điểm luật sư được quyền tham gia tố tụng.

tim luat luat su bao chua o binh duong

tim luat luat su bao chua o binh duong

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra”.

Trường hợp nào được chỉ định luật sư?

Chỉ định luật sư là trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng phải mời luật sư bào chữa cho người bị buộc tội không thuê luật sư bào chữa. Đối với bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình. Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi. Đối với các trường hợp này thù lao trả cho luật sư sẽ do cơ quan nhà nước chi trả.

Vai trò của luật sư bào chữa vụ án hình sự

Vị trí và vai trò của luật sư trong các vụ án hình sự ngày càng được nâng cao. Bộ luật tố tụng hình sự, luật sư đã ghi nhận quyền hạn và vai trò luật sư trong tố tụng hình sự. Giúp luật sư thực hiện hoạt động bào chữa, bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tốt nhất theo quy định pháp luật. Trọng hoạt động tố tụng Hình sự ngày nay, luật sư luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng, góp phần làm minh bạch hóa hoạt động tố tụng, bảo vệ pháp chế, bảo vệ công bằng xã hội chủ nghĩa.

Điều này, được thể hiện rõ thông qua việc luật sư tham gia vào từng giai đoạn trong vụ án hình sự, thực hiện quyền năng mà pháp luật cho phép như (thực hiện điều tra, nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cư, phát hiện và cung cấp chứng cứ mà mình thu thập được cho cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Bên cạnh đó còn có thể đại diện thân chủ gửi văn bản kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những sai phạm, thiếu sót của các cơ quan tiến hành tố tụng và quan trọng nhất là tham gia xét xử tại phiên tòa với tư cách là luật sư bào chữa, gỡ tội cho thân chủ. Vai trò của luật sư được thể hiện qua các giai đoạn tố tụng hình sự cụ thể:

Luật sư trong giai đoạn điều tra, truy tố:

Tại điều 73 bộ luật tố tụng hình sự thì quyền của luật sư được ghi rõ

“a) Gặp, hỏi người bị buộc tội;

 1. b) Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;
 2. c) Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;
 3. d) Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật này;

đ) Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

 1. e) Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;
 2. g) Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;
 3. h) Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;
 4. i) Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;
 5. k) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;
 6. l) Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

Khi thực hiên quyền năng của mình tại giai đoạn này luật sư giữ vai trò bảo vệ quyền lợi cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo không bị xâm phảm bởi các hoạt động sai trái, tiêu cực của cơ quan điều tra như tham gia hỏi cung bi can cùng cơ quan điều tra để tranh việc ép cung, mớm cung gây bất lợi cho bị can, bị cáo. Đối với việc điều tra, luật sư có thể tự mình thu thập chứng cứ về vụ án, tiến hành xem xét và đánh giá chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, gửi các văn bản tố tụng đến cơ quan điều tra để kiến nghị và đề xuất các ý kiến đóng gọp về hoạt động điều tra cũng như về vụ án nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền và lợi ích cho thân chủ, việc này cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công bằng cho xã hội.

Giai đoạn truy tố: Trong giai đoạn này, luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ từ đó đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ. Trong trường hợp cần thiết luật sư tiến hành trao đổi và đề xuất với Viện Kiểm Sát về các vấn đề liên quan đến vụ án, kiến nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn hoặc đề nghị viện kiểm sát ra các quyết định tố tụng cần thiết như Quyết định đình trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc Quyết định chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án (nếu có chứng cứ)… .
Vai trò của Luật sư trong phiên tòa sơ thẩm. Luật sư đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện viện kiểm sát, với đại diện bị hại (nếu có) nhằm mục đích làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, tránh sự oan sai và buộc tội không đúng với tội trạng người phạm tội gây ra. Nếu tài liệu điều tra của cơ quan điều tra, cáo trạng của viện kiểm sát và kiểm sát viên tham gia phiên tòa đứng về phía buộc tội đối với bị cáo thì ngược lại luật sư là người gỡ tội. Trong phiên tòa, luật sư luôn giữ một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng, tiếng nói, luận điểm của luật sư là một trong những căn cứ để HĐXX xem xét cân nhắc khi định tội danh và áp dụng hình phạt đối với bị cáo.

Thực tiễn hoạt động tố tụng nói chung và xét xử vụ án nói riêng đã cho thấy, sự tham gia của luật sư trong các giai đoan tố tụng đã góp phần tích cực vào việc làm sáng tỏ vụ án, đảm bảo cho hoạt động tố tụng hình sự diễn ra công minh hơn, quyền lợi hợp pháp của bị cáo được bảo vệ tốt nhất, tránh được sự oan sai trong điều tra và xét xử, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Vai trò của Luật sư trong Phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm luật sư bào chữa có quyền đại diện thân chủ của mình đưa ra các quan điểm và yêu cầu tòa xem xét lại một phần hay toàn bộ bản án. Luật sư có thể bổ sung chứng cứ về vụ án nhằm chứng minh cho các yêu cầu của bị cáo là có cơ sở và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có quyền thay đổi yêu cầu của mình, nếu có căn cứ xác thực cho thấy cần thiết phải xem xét lại toàn bộ bản án thì bị cáo, luật sư đại diện của bị cáo có quyền yêu cầu tòa án xem xét lại toàn bộ vụ án. Nếu thấy rằng chỉ có cơ sở để xin giam nhẹ hình phạt thì có luật sư sẽ tiến hành bào chữa theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt. Việc xem xét vụ án theo hướng nào đòi hỏi luật sư và thân chủ phải có sự thống nhất dựa trên các tình tiết của vụ án, việc này nhằm đảm bảo quyền lợi tôt nhất cho bị cáo.

Vai trò của Luật sư trong thủ tục Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm và hoạt động thi hành án hình sự: Vai trò của luật sư trong việc giải quyết vụ án hình sự theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm không được pháp luật quy định cụ thể, tuy nhiên luật sư có thể tư vấn pháp lý cho thân chủ của mình về các quy định của pháp luật có liên quan, thay mặt thân chủ gửi các văn bản kiến nghị nếu có.

Vai trò của Luật sư trong giai đoạn thi hành án: luật sư có thể tham gia tư vấn cho thâ chủ, thân nhân của thân chủ các quy định của pháp luật có liên quan, giúp thân chủ soạn thảo các văn bản kiến nghị, đơn thư xin giảm án, ân xá, tạm hoãn chấp hành hình hạt …

Dịch vụ luật sư bào chữa ở Bình Dương

Với 10 năm hoạt động pháp lý chúng tôi có đội ngũ luật sư giỏi chuyên về tố tụng hình sự tham gia bào chữa các vụ án hình sự trên cả nước. Đặc biệt với các vụ án hình sự xẩy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Khi người bị buộc tội hoặc người nhà có nhu cầu tư vấn ,hỏi ý kiến luật sư về vụ án hình sự. Chúng tôi sẽ cử luật sư giỏi hình sự thực hiện tư vấn miễn phí cho quý khách tại trụ sở của văn phòng. Văn phòng chúng tôi nhận tham gia thực hiện các công việc sau:

 1. Luật sư Bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tố giác (tố cáo) và người bị tố giác (tố cáo)
 2. Luật sư Bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người bị tạm giữ, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã;
 3. Luật sư Bào chữa cho bị can, bị cáo trong toàn bộ quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại cơ quan tiến hành tố tụng các cấp;
 4. Luật sư Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;
 5. Luật sư Tư vấn, hỗ trợ thân chủ kháng cáo, đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật.

Với mục tiêu bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng luật sư của chúng tôi luôn tận thực hiện công việc của mình.