Nghị định 47/2016 quy định tăng lương cơ sở lên 1210000 đồng

Rate this post

Ngày 26/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.  

Theo đó có nêu từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 sẽ tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng.

Đối với trường hợp với trường hợp có hệ số lương từ 2.34 trở xuốnng đã được hưởng lương tăng thêm 8% theo nghị định 17/2015/NĐ-CP, nếu tổng lương của tháng 5/2016 tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng lương tháng 4/2016 tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cộng với phụ cấp 8% theo nghị định 17/2015/NĐ-CP thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng lương đã hưởng  của tháng 4/2016. Mức hưởn tiền chênh lệch này không dùng để tính tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phụ cấp lương.

Nghị định 47/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2016, link tải nghị định.

Tang luong co so, tang luong can bo cong chuc, tang luong vien chuc, luong 2210000 đong

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *