xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày 15/2/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 473/TCT-CS,  về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, về thủ tục thuế, cụ thể như sau:

xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

[button link=”http://file.luatvanphuc.vn/up/files/cong van ve xu phat hanh chinh hoa don thu tuc thue.pdf” color=”default”]Tải về Công văn 473/TCT-CS ngày 15/2/2017[/button]

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *