Dịch vụ tư vấn mua lại cổ phần công ty Việt Nam

,
Với sự thông thoáng của luật đầu tư nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam có thể lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Hình thức đầu tư mua lại phần vốn góp tại công ty TNHH…

Chính sách bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cho người nước ngoài

Hiện nay, việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế chỉ áp dụng bắt buộc với người lao động là người Việt Nam. Còn đối với người lao động nước…

Đã có quy định mới về hộ chiếu, xuất cảnh, nhập cảnh

,
Ngày 31/12/2015, Bộ Bộ Công an, đã ban hành Nghị định hợp nhất số 07/VBHN-BCA quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nghị định quy định về gia hạn hộ chiếu và các…

18 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa cho người Việt

Theo Passport Index, trang chuyên xếp hạng hộ chiếu của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hộ chiếu Việt Nam đang xếp ở vị trí 67. Có tất cả 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế…