Dịch vụ tư vấn thừa kế

Rate this post

Quyền để lại thừa kế, quyền hưởng thừa kế là những quyền hiến định được ghi nhận rõ tại Bộ luật dân sự. Các quy định liên quan đến thừa kế không quá phức tạp nhưng trên thực tế tranh chấp quan đến thừa kế rất nhiều. Luật Vạn Phúc mang tới Qúy khách hàng dịch tư vấn pháp luật về thừa kế và các vấn đề liên quan như: Quy định pháp luật chung về thừa kế, quy định về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, di sản thừa kế…

Các dịch vụ tư vấn thừa kế:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế như: thời điểm, địa điểm mở thừa kế, xác định di sản thừa kế, thừa kế thế vị, xác định người thừa kế theo pháp luật…
  • Tư vấn về lập di chúc hợp pháp.
  • Tư vấn thủ tục khai nhận di sản thừa kế.
  • Tư vấn khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.
  • Tư vấn thừa kế có yếu tố nước ngoài.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *