Dịch vụ thay đổi người đại diện công ty

5/5 - (3 bình chọn)

Chế định người đại diện pháp luật theo luật doanh nghiệp mới đối với công ty TNHH và công ty cổ phần thì được quyền có 2 người đại diện pháp luật công ty. Khi có nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật thì công ty phải thực hiện thủ tục thông báo phòng đăng ký kinh doanh. Sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung thay đổi.

Giới hạn bài viết này chúng tôi sẽ trình quyền hạn, nghĩa vụ của người đại diện pháp luật, trong những trường hợp bắt buộc phải thay đổi người đại diện pháp luật. Trình tự thủ tục thay đổi phù hợp với từng loại hình công ty tương ứng.

dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật công ty thực hiện công việc gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  1. a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  2. b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  3. c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
  4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Các trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật

  • Thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp người đai diện pháp luật bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  • Thay đổi người đại diện pháp luật theo yêu cầu của công ty.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *