Dich vu dieu chinh du an dau tu nuoc ngoai tai binh duong

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Rate this post

Luật Đầu tư năm 2014 quy định khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ trong giấy phép kinh doanh, nội dung dự án đầu tư, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

 I. Trình tự, thủ tục Công ty Tư Vấn Vạn Phúc Luật cung cấp dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương như sau:

  Bước 1.  Tư vấn quy định của pháp luật về Luật đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể:

 • Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung khác liên quan đến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Tư vấn điều chỉnh tên công ty/doanh nghiệp:
 • Tư vấn điều chỉnh về địa chỉ trụ sở chính; Số điện thoại, Fax, Email, Website trong Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn điều chỉnh về ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án đầu tư gồm: bổ sung, rút ngành nghề kinh doanh, mục tiêu dự án, điều kiện thẩm tra đối với ngành nghề/mục tiêu yêu cầu điều kiện; 
 • Tư vấn điều chỉnh về vốn điều lệ, vốn đầu tư dự án đã được cấp phép;
 • Tư vấn điều chỉnh về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
 • Tư vấn điều chỉnh về chủ sở hữu doanh nghiệp, thay đổi thành viên, cổ đông của công ty; tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;
 • Tư vấn chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần và ngược lại…;
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 2.  Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ nhằm thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nộp tại Sở kế hoach và Đầu tư Bình Dương.

 •  Soạn thảo biên bản về việc họp các sáng lập viên/thành viên/cổ đông trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ;
 • Tư vấn và soạn thảo quyết định điều chỉnh giấy phép đầu tư của công ty, Quyết định của  của chủ sở hữu/chủ đầu tư và các văn bản liên quan về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 •  Tư vấn và xây dựng văn bản đề nghị điều chỉnh chứng nhận đầu tư và các hồ sơ khác liên quan đến việc điều chỉnh:
 • Tư vấn và xây dựng báo cáo tình hình hoạt động dự án, tình hình hoạt động thương nhân, hoạt động xuất nhập khẩu và nội dung báo cáo khác liên quan đến dự án đang hoạt động
 • Soạn thảo và tư vấn văn bản uỷ quyền của doanh nghiệp cho Công ty Luật thực hiện việc điều chỉnh;
 •  Soạn thảo các giấy tờ khác có liên quan.
 • Công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ có liên quan (nếu cần thiết);

Bước 3.  Đại diện thực hiện dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 • Tiến hành nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 •  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Liên hệ, giải thích, làm rõ và giải trình nội dung điều chỉnh với các Bộ, Ngành liên quan trong trường hợp dự án điều chỉnh thuộc diện yêu cầu thẩm tra tại các Bộ, Ngành liên quan.
 •  Nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 4:  Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

II. Một số quy trình thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương áp dụng hiện nay nhà Đầu tư tham khảo:

Theo quy định Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, Nghị định số 118/2015 hướng dẫn chi tiết Luật Đầu tư, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì quy trình thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các thủ tục sau:
 • Thứ nhất: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Thứ hai: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
 • Thứ ba: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Thứ tư: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Thứ năm: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương muốn điều chỉnh liên quan đến nội dung có nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn,  mua cổ phần, phần vốn góp của công ty thì thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo các thủ tục sau:

 • Thứ nhất: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Thứ hai: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục ghi nhận thông tin nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp doanh nghiệp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ đồng thời thực hiện thủ tục tách tại bước 2. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp đã được cấp);
 • Thứ ba: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cập nhật thông tin của nhà đầu tư mới cùng các nội dung điều chỉnh liên quan đến dự án đầu tư.
 • Thứ tư: Trường hợp nhà đầu tư có thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thứ năm: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Thứ sáu: Cấp lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Thứ bảy: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp.

Luật Vạn Phúc chuyên thực hiện dịch vụ Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VẠN PHÚC LUẬT

Trụ sở chính: 135, đường Lê Lợi, P. Hòa Phú , T.p Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại:  0650 650 7999   –  0932.350.835 – 0978 369 986

Website: www.luatvanphuc.vn                   

Email:luatsu@luatvanphuc.vn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *