Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Bình Dương

5/5 - (1 bình chọn)

[THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG ] Nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có nhu cầu thay đổi địa chỉ công ty. Việc thay đổi trụ sở công ty phải thực hiện theo quy định luật doanh nghiệp, pháp luật thuế đối với công ty nước ngoài thì cần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Hiện nay có 03 trường hợp thay đổi địa chỉ công ty điển hình sau:

 • Thay đổi trụ sở công ty trong cùng một quận, huyện.
 • Thay đổi trụ sở công ty trong cùng 1 tỉnh nhưng khác quận, huyện.
 • Thay đổi trụ sở công ty sang tỉnh thành phố mới.
dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại Bình Dương

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương

Với bài viết này chúng tôi giúp quý khách nắm rõ được thời gian thực hiện và các bước chuyển điểm công ty theo pháp luật.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận, huyện được hiểu công ty chỉ thay đổi địa chỉ sang phường, xã mới cung quận với địa chỉ cũ. Việc thay đổi địa chỉ này không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp nộp phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư. Thời gian thực hiện thủ tục 03 – 05 ngày làm việc. Sau khi hoàn tất doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, hồ sơ cần nộp.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty;
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHHCông ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Bước 2: Đối với công ty sử dụng hóa đơn giấy thì có thể hủy hóa đơn cũ in lại hóa đơn mới. Trường hợp hóa đơn còn nhiều muốn tiếp tục sử dụng, công ty khắc dấu địa chỉ mới đóng lên địa chỉ cũ. Lưu ý công ty phải thông báo cho cơ quan lý thuế về việc sử dụng hóa đơn.

Bước 3: Đối với thay đổi địa chỉ công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư.

Vui lòng xem chi tiết bài viết: thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận, huyện

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP : “Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Trường hợp công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác quận, huyện sẽ làm thay đổi cơ quan quản lý thuế đối với công ty Việt Nam. Do đó cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế. Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận nộp 05 bộ hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả là mẫu 09, 09a, Hồ sơ gồm:

 • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận, huyện (đối với công ty TNHHCông ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
 • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận, huyện.
 • Mẫu 08.
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng.

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Bước này không áp dụng với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vì cơ quan thuế của công ty nước ngoài là cục thuế trực thuộc tỉnh, thành phố. Công ty thay đổi địa chỉ cùng tỉnh thì không cần thực hiện thủ tục cơ quan thuế.

Bước 2: Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ nộp phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư. Thời gian thực hiện thủ tục 03 – 05 ngày làm việc. Sau khi hoàn tất doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, hồ sơ cần nộp.

 • Mẫu 09, 09a do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp
 • Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chuyển trụ sở công ty (đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần);
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc chuyển trụ sở công ty;

Bước 3: Thường dấu công ty có thành tố tên quận hoặc huyện nơi có trụ sở của công ty. Do đó khi thay đổi địa chỉ sang quận huyện mới phải thực hiện khắc dấu mới và thông báo mẫu dấu lên hệ thống đăng ký kinh doanh thời gian thực hiện 03 ngày làm việc.

Bước 4: Đối với thay đổi địa chỉ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cần thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh

Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty từ tỉnh, thành phố này tới tỉnh thành phố khác thì cần thực hiện các thủ tục giống như chúng tôi hướng dẫn thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận, huyện. Lưu ý công ty Việt Nam và nước ngoài đều phải thực hiện thủ tục cơ quan thuế.

Luật Vạn Phúc chuyên thực hiện dịch vụ thành lập công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty tại các tỉnh Bình Dương, thành phố HCM, Đồng Nai, Long An. Qúy khách có nhau cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *