Entries by VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

Nguyên tắc giá trị hợp lý theo Luật kế toán 2015, Lý luận, định hướng áp dụng

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 đã tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực kế toán. Trải qua hơn 13 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, Luật cũng đã […]