Bài viết

xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, về thủ tục thuế

Ngày 15/2/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 473/TCT-CS,  về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, về thủ tục thuế, cụ thể như sau: [button link="http://file.luatvanphuc.vn/up/files/cong…