Bài viết

thu tuc giai quyet vu an tranh chap kinh doanh thuong mai

Thủ tục giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại

Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau trong quá trính thực hiện các hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi.  Tranh…