Bài viết

tam nop tien tam ung an phi

Mẫu thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng

Bộ luật tố tụng dân sự mới quy định trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự ngoài tiền tạm ứng án phí, lệ phí thì đương sự có thể phải nộp tạm ứng chi tố tụng khác: Tiền…