Bài viết

dich-vu-tu-van-dieu-chinh-du-an-dau-tu-do-chia-tach-sap-nhap-doanh-nghiep

Tư vấn điều chỉnh dự án đầu tư trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình

Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực…
Dich vu dieu chinh du an dau tu nuoc ngoai tai binh duong

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Luật Đầu tư năm 2014 quy định khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ trong giấy phép kinh doanh, nội…