Share toàn bộ File Excel kiểm tra báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp

0
FB

Xin gửi đến mọi người toàn bộ File Excel kiểm tra báo cáo tài chính nhằm phần nào hỗ trợ anh/chị trong việc làm báo cáo tài chính.

Toàn bộ File Excel kiểm tra báo cáo tài chính

Tải về

Theo đó, File Excel này gồm các phần sau đây:

1. Bảng kiểm tra báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Báo cáo tài chính

2. Bảng cân đối kế toán

Báo cáo tài chính

3. Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo tài chính

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Báo cáo tài chính

5. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Báo cáo tài chính

(Theo Giasuketoantruong)

Chia sẻ bài viết.

Leave A Reply