Luật bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn quy định người lao động phải đóng các khoản cơ bản theo tiền lương như: bảo HXH, bảo  HTN, bảo HYT; phí công đoàn; quỹ phòng, chống thiên tai; thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

1. Bảo hiểm xã hội/ Bảo hiểm thất nghiệp/ Bảo hiểm y tế

  • Mức trừ Bảo hiểm xã hội: 8% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Mức trừ Bảo hiểm thất nghiệp: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Mức trừ Bảo hiểm y tế: 1.5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014,Luật việc làm năm 2013 và Nghị định 105/2014/NĐ-CP

2. Đoàn phí công đoàn (đối với người lao động là đoàn viên)

  • Mức trừ: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
  • Căn cứ pháp lý: Hướng dẫn 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014

3. Quỹ phòng, chống thiên tai

  • Mức trừ: 1 ngày lương/năm
  • Căn cứ pháp lý: Nghị định 94/2014/NĐ-CP

4. Thuế thu nhập cá nhân

  • Mức trừ: Theo mức cụ thể của Luật
  • Căn cứ pháp lý: Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập cá nhân do Văn phòng Quốc hội ban hành

5. thay đổi quan trọng luật BHXH

 

 

Tăng mức trợ cấp ốm đau ( nguồn trí thức trẻ)

Thư Viện Pháp Luật

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *