,

Dịch vụ tư vấn luật lao động, việc làm

Lao động, việc làm là những vấn đề rất phức tạp trong doanh nghiệp. Pháp luật lao động hiện nay có nhiều quy định thiên về bảo vệ quyền lợi cho người lao động, việc doanh nghiệp không…