xin giay chung nhan du dieu kien an ninh tat tu tai binh duong dong nai

23 ngành nghề phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Từ 1/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị định này quy định rõ 23…

Điều kiện làm đại lý hoạt động bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định Luật kinh…

4 điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ thu hồi nợ

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật Đầu tư năm 2014. Để được hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê thì cần phải  thành…