Browsing: Cấp Giấy Phép

Hiện nay luật doanh nghiệp quy định 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc thực hiện xin giấy phép con mất thời gian và thủ tục rắc rối. Luật Vạn Phúc cung cấp dịch vụ xin giấy phép con như: Kinh doanh vận tải bằng ô tô; kinh doanh, sản xuất rượu; Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm; Nhập khẩu sản phẩm thực phẩm; Sản xuất mỹ phẩm; trường mần non; Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học); Giấy Chứng nhận đủ điều kiện an toàn tật tự; Giấy phép hoạt động ngành in; Quyết định Công nhận hạng sao cơ sở lưu trú du lịch.

1 2 3 7