dich-vu-thay-doi-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh

Trong hoạt động doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định thông qua. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

 

Doanh nghiệp đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh thuộc những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động ( xem thêm danh mục ngành nghề có điều kiện).

Khi thay đổi thêm ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp phải lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp tham khảo ngành và mã ngành tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTG ngày 23/01/2007 của Thủ tướng chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Quyết định 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Hồ sơ thủ tục thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

2. Kèm theo các loại giấy tờ sau

    – Công ty TNHH Một Thành viên: Quyết định của chủ sở hữu

    – Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên

    – Công ty Cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ của công ty.

Công việc Luật Vạn Phúc thực hiện khi cung cấp dịch vụ thay đổi bổ sung ngành nghê kinh doanh tại địa bàn các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Tư vấn chọn ngành nghề kinh doanh;
  2. Tư vấn kế hoạch kinh doanh, phương án kinh doanh;
  3. Soạn hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  4. Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
  5. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
  6. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  7. Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay cho khách hàng;
  8. Thực hiện xin giấy phép nếu ngành nghề khách hàng thay đổi bổ sung thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Luật Vạn Phúc sẵn sàng tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại địa bàn Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *