Chia sẻ bộ file excel tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

0
FB

Toàn văn 10 File tài liệu phục vụ Quyết toán thuế

Xem thêm:

Chia sẻ bộ file excel tài liệu phục vụ việc Quyết toán thuế 2016

1. Danh sách công việc cần làm khi Quyết toán thuế

2. Đối chiếu Báo cáo tài chính_Hỗ trợ kê khai_Phần mềm kế toán

3. Hồ sơ pháp lý

4. Kiểm tra đầu tài khoản 111_Tiền mặt_File mẫu

5. Kiểm tra thuế giá trị gia tăng_Doanh thu_Chi phí

6. Lưu ý kiểm tra sổ sách

7. Mẹo kiểm tra sổ sách kế toán

8. Phần mềm kiểm tra hóa đơn các doanh nghiệp bỏ trốn toàn quốc

9. Tổng hợp_Các file kiểm tra_File mẫu

10. Thuế thu nhập cá nhân

Tải về quyết toán thuế P1

Tải về quyết toán thuế P2

Nguồn sưu tầm internet

Chia sẻ bài viết.

Leave A Reply