Bộ thủ tục hành chính về lao động tiền lương, quan hệ lao động

0
FB

Vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2015. Trong đó quy định 17 thủ tục tục hành chính, thẩm quyền giải quyết cấp trung ương có 7 thủ tục, cấp tỉnh có 7 thủ tục, cấp huyện 2 thủ tục.

Đáng chú ý các thủ tục hành chính: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền; Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp;Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

Tải về máy Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH, để biết rõ trình tự các thủ tục hành chính nêu trên.

Chia sẻ bài viết.

Leave A Reply